LknJܡH
  2022/12  
@GT|
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2021-06-23 nT| M...
2020-11-11 ۦ樮......
2020-07-29 ʺM... ...
 
2022-01-18 Aqua gr...
2020-01-19 Angela Hwang...
2019-10-16 ¥A...

 
 
XȡAWelcome!!
coming soon
DDGзNժ]...(angie) oɶG2008-03-16 20:28:20
eG


gUAݨ, ť, 쪺зNe?!

iH, ģ, ng?

 
^DDGRE:i...(angie) oɶG2022-02-25 17:53:53
^eG


QhQsж "ѳժ]"@~iX,

ᦳ... ߲zW(ѤW) haha...

ȱo!!

u|HoX|ߪe, ܦhP angles, HҨIu?

pGɪŤP, ΰӫ~A modify, γ\|\]@w?

ha ha ٬Onۤvݬ, ! ]ܾAXӺިtǥͨӰ[!

異Ѫ@~, @NiX, ]O׫qP. :)

 
^DDGRE:ha ha...(angie) oɶG2021-06-09 12:28:59
^eG


, ݤFo"yH",

ıoܦ!! ... :)


^U, iHi! ~ ~

ps. : "зNժ]" Iرi... :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-12-15 13:18:43
^eG


... ha ha :)

 
^DDGRE:eN`...(angie) oɶG2020-12-15 13:14:12
^eG


... :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-12-15 13:11:03
^eG


{ֺt...

 
^DDGRE:pN...(angie) oɶG2020-12-15 13:09:04
^eG


pN... :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-12-15 13:06:47
^eG:)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-12-15 13:05:48
^eG:)

 
^DDGRE:u`˹...(angie) oɶG2020-12-15 13:05:14
^eG


٬O鬡...

(Qsж)

 
^DDGRE:Y...(angie) oɶG2018-03-31 17:18:51
^eG


h ֪}!

 
^DDGRE:Y...(angie) oɶG2018-03-31 17:18:02
^eG


YN{L...

 
^DDGRE:Y...(angie) oɶG2018-03-31 17:17:06
^eG


, !!

 
^DDGRE:Y...(angie) oɶG2018-03-31 17:16:10
^eG


:)

 
^DDGRE:Y...(angie) oɶG2018-03-31 17:15:21
^eG


hݮi,

bQs...:)

 
^DDGRE:2018 ڮѮi...(angie) oɶG2018-03-04 17:46:23
^eG


cheers!! ~~

 
^DDGRE:2018 ڮѮi...(angie) oɶG2018-03-04 17:45:34
^eG


:)

 
^DDGRE:2018 ڮѮi...(angie) oɶG2018-03-04 17:45:07
^eG


:)

 
^DDGRE:2018 ڮѮi...(angie) oɶG2018-03-04 17:44:43
^eG


:)

 
^DDGRE:2018 ڮѮi...(angie) oɶG2018-03-04 17:43:58
^eG


:)

 
^DDGRE:2018 ڮѮi...(angie) oɶG2018-03-04 17:43:30
^eG


:)

 
^DDGRE:2018 ڮѮi...(angie) oɶG2018-03-04 17:42:59
^eG


enjoy!! ~~

 
^DDGRE:2018 ʺi...(angie) oɶG2018-03-04 17:41:47
^eG


:)

 
^DDGRE:2018 ʺi...(angie) oɶG2018-03-04 17:41:00
^eG


:)

 
^DDGRE:2018 ʺi...(angie) oɶG2018-03-04 17:40:00
^eG


:)

 
^DDGRE:2018 ʺi...(angie) oɶG2018-03-04 17:38:47
^eG


:)

 
^DDGRE:2018ʺi...(angie) oɶG2018-03-04 17:36:58
^eG


쪺i, ɤ. F)

 
^DDGRE:2018 qi-3(angie) oɶG2018-02-02 15:19:42
^eG


Stretch for fun!! ~ ~

 
^DDGRE:2018 qi-2(angie) oɶG2018-02-02 15:18:28
^eG


enjoy!!

 
^DDGRE:2018 qi-1(angie) oɶG2018-02-02 15:16:34
^eG


1멳, enjoy!! ~ ~

 
^DDGRE: 5....(angie) oɶG2017-08-17 17:12:43
^eG


øa!! ~ ~ :)

 
^DDGRE: 4.(angie) oɶG2017-08-17 17:11:45
^eG


_no!! ~ ~

 
^DDGRE: 3.(angie) oɶG2017-08-17 17:10:39
^eG


 
^DDGRE:DIY зN...(angie) oɶG2017-01-06 16:58:34
^eG


for fun!!

iH Ѧ: http://www.eshop.livingstudio.tw/showroom/view.php?C=30219783

S, °ѻPoӻs@L{H!! ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2016-08-18 15:09:39
^eGo!! ~

 
^DDGRE:2.(angie) oɶG2016-08-18 15:08:07
^eG


oӤpҫܦ!!

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2016-08-18 15:07:18
^eG


]O2016?!

QQ, oOkids "޶i"ʰ!! ~ ~

 
^DDGRE:n...(angie) oɶG2010-12-13 16:55:36
^eG


I,

OZnݪ:

MIT YU
-ɱo޷QO

Fred Hapgood
SRp Ķ

ıX TEl:2570-3939
p.s. {b٦L, _hz|@ӧּ־\Ūɥ!

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2008-10-22 08:49:39
^eG


½@ (David Ogilvy) ۶,

ѥͻG, oIӸH,

ګoVݶV.

Dڤ]?!.... $#$@^&


p.s. nOѤUƥX.

 
^DDGRE:U...(angie) oɶG2008-10-21 15:41:10
^eG


Qhaֺ,

ưϥbSi,

U... Z쪺.


p.s.ڤ]DF@~^, Os.
Aݬݭn?!

 
^DDGRE:8~s...(angie) oɶG2008-10-20 09:13:17
^eG


oniH 8~s?!

L̤W, íí...

6 ~w.

 
^DDGRE:²s[...(angie) oɶG2008-10-19 10:21:27
^eG


IKEA ²s[,

iH 6 ~s.


p.s. OnDIY !!

 
^DDGRE:A@i...(angie) oɶG2008-10-17 11:32:22
^eG


oiӤ colorful...

 
^DDGRE:[...(angie) oɶG2008-10-17 11:30:50
^eG


oOg@bIKEA ԧQ~:

sMe[, M@,

D`"g" γ!!

 
^DDGRE:""...(angie) oɶG2008-10-09 11:30:39
^eG


F, ıoIjF...

ݷ|nhڪ "зNp" (p) @o!

 
^DDGRE:@...(angie) oɶG2008-10-07 09:58:35
^eG


ݤFDXg@,

ڤ]o_,

dzƹ@U... (pγ...)

 
^DDGRE:"Ч@"ּ...(angie) oɶG2008-10-06 10:27:07
^eG


over oweekend,

ڧ|@:

pGڥuOdӧ@, (@̧̦Y)

߲zON@I;

pGڦb@ɦ@IۥD, άƦܦ@I playful(A) A,


ּ֪{״N|jj...

\h,\h...

 
^DDGRE:n...(angie) oɶG2008-10-03 11:02:36
^eG


٨S...

L, ؿMeϤݰ_ӫܦ...

ѦW: [ͪ The Way Life Works)
@: N / uw (Mahon Hoagand & Bert Dodson)
Ķ: d Ķ
X: ѤU

 
^DDGRE:GŽi...(angie) oɶG2008-09-24 09:41:43
^eG


ӤUGŽi

̪񦳤@ӳ|:

@өβLũί\ (p\),

[Wıĥ~a\.

]pP...

UGŽͪicon, |/np~Bz?!

 
^DDGRE:A Whole New World?!(angie) oɶG2008-09-19 11:17:24
^eG


ԤB@:

"A Whole New World",

ڬݨӬOgC.

p.s. ¨kn/kn, rough @, w...

 
^DDGRE:U(angie) oɶG2008-09-19 09:56:01
^eG


वWM_,

ۤ/Ʀ۾Ul.

 
^DDGRE:ԤB...(angie) oɶG2008-09-17 09:19:26
^eG


Qz(@II),

XXiHeCDӬݬ,ťť,

gNť "}hԤB" qvt֤,

Prince Ali (l?)...

Q, RзNͮP@P.

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2008-09-05 10:26:18
^eG


B઺ : FʺѼֳ,

ڤ@W@,

ݱo}...

˾\Ū!!

p.s. "", "Rɨ"N... (ƨӷ: BbѪۧ)

 
^DDGRE:si...(angie) oɶG2008-08-29 23:25:12
^eG


Ѯ, ܦn?!


"p󰵼si" ( The New How to Advertise)

uۤƨƷ~

ù / ðҵ
Q Ķ

 
^DDGRE:yɥ...(angie) oɶG2008-08-21 12:59:36
^eG


SO Disney Resort?

 
^DDGRE:Sإq...(angie) oɶG2008-08-21 12:57:45
^eG


ѹDWjإq...

(ܦhHܼx?!)

 
^DDGRE:ʳѼֳ(angie) oɶG2008-08-17 11:36:29
^eG


B઺: ʳѼֳ,

iH@sʳ"L_"?!

(ɳX)

 
^DDGRE:̦ѹ(angie) oɶG2008-08-16 11:21:11
^eG


̦ѹ -2.

 
^DDGRE:̦ѹ(angie) oɶG2008-08-16 11:20:23
^eG


̦ѹ -1.

 
^DDGRE:p참(angie) oɶG2008-08-16 11:19:15
^eG


p참.

 
^DDGRE:p...(angie) oɶG2008-08-14 10:29:27
^eG


饻ѧˤp...

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2008-08-12 14:44:46
^eG


?!...

 
^DDGRE:o(angie) oɶG2008-08-12 14:41:12
^eG


Peter Pan M s...

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2008-08-12 14:40:17
^eG


vs ּ֪Hs...

 
^DDGRE:lsi(angie) oɶG2008-08-11 12:35:01
^eG


Lu̪lsi... ()

 
^DDGRE:}hC...(angie) oɶG2008-08-11 12:33:40
^eG


ڴ~ / L / ̦ѹ...

 
^DDGRE:饻J -3(angie) oɶG2008-08-11 12:32:26
^eG


Ǥ@...

 
^DDGRE:kWH...(angie) oɶG2008-08-09 10:19:18
^eG


Disney dqHC,

ja̷R@...

 
^DDGRE:kWH...(angie) oɶG2008-08-09 10:19:18
^eG


Disney dqHC,

ja̷R@...

 
^DDGRE:ۦ樮...(angie) oɶG2008-08-08 12:19:44
^eG


"ۦ樮"ˤl...

 
^DDGRE:ۦ樮...(angie) oɶG2008-08-08 12:18:41
^eGQۤv""F@xۦ樮,

n...


(MF@U, ٤!)

 
^DDGRE:QO?!...(angie) oɶG2008-08-06 13:30:17
^eG


}hܫ...

RQO?!

 
^DDGRE:J@(angie) oɶG2008-08-06 13:26:56
^eG


ж̪p...

 
^DDGRE:žv(angie) oɶG2008-08-05 10:15:56
^eG


饻aK,

iH²z/žva...

 
^DDGRE:饻J(angie) oɶG2008-08-04 14:53:00
^eG


饻J@...

 
^DDGRE:aKsi-Emprio Armani(angie) oɶG2008-08-03 11:04:39
^eG


aKsi~

(oӤ~...H.)

 
^DDGRE:aKsi-Emporio Armani(angie) oɶG2008-08-03 11:03:07
^eG


aKsi~

 
^DDGRE:}...(angie) oɶG2008-08-03 10:31:34
^eG


just for fun...

 
^DDGRE:}h25g~y(angie) oɶG2008-08-03 08:52:54
^eG


饻Disney Resort ~25 g~y,

ϤȻs\LBi,

Kϥ, S identy...

 
^DDGRE:nT(angie) oɶG2008-08-01 14:27:19
^eG


@ livingstudio ,

...

 
^DDGRE:ؿv_I...(angie) oɶG2008-05-23 13:44:02
^eG


F׶ؿv_I10h

@: F׶ؿv
Ķ: ©v

X: ж髰

pp, ܦn!!

 
^DDGRE:y(angie) oɶG2008-04-29 09:30:09
^eG


"y"w

 
^DDGRE:~Pޮa(angie) oɶG2008-04-11 13:41:44
^eG


~Pޮa
360~PǼ޲z
(The 360 Degree Brand in Asia)

Mark Blair/ Richard Armstrong/Mike Murphy
f| Ķ

 
^DDGRE:o{ڪѤ~...(angie) oɶG2008-04-08 20:16:50
^eG


o{ڪѤ~ (Now, Discover your Strengths)
:} 34Ӥѽ᪺§

JEڪ~
^ Ķ

Ӵ

 
^DDGRE:off time...(angie) oɶG2008-03-28 11:19:40
^eG


off time (𶢮ɥ) u@ɥn,

Τ@˭n.

On & Off ... Off & On... On & Off... Off & On...

( media scheduing...)

 
^DDGRE:_]kU...(angie) oɶG2008-03-26 12:35:14
^eG


"_]kU \P⪺6بt"

j ͺ (David Kahle)
Rp Ķ

өPX

 
^DDGRE:]p]...(angie) oɶG2008-03-25 13:44:21
^eG


"Ҩ]p] 21ҨN]pзNHs"

T (Joe Lee)

ж髰ƨƷ~

 
^DDGRE:~ 2.0...(angie) oɶG2008-03-24 10:51:39
^eG


" ~ 2.0"

Bill Jensen
Ly Ķ

j

 
^DDGRE:Ѥj...(angie) oɶG2008-03-23 12:02:19
^eG


"PPkѤj"

(The Stargazing Year)


@: dEܺwEdQ
Ķ: Qf Eά

Ul

 
^DDGRE:]pCO...'(angie) oɶG2008-03-23 11:34:30
^eG


" ]pCO - ]pv]pȦ"
(The Designers's Trip)


xWзN]p߲w

HX

 
^DDGRE:sijv...(angie) oɶG2008-03-21 14:39:09
^eG


"sijv ѩ@ﶰ" ( The Unpubished David Ogilvy)

Q Ķ

ѤU

p.s. take about ~, ޲zh, M; D.O. K, ƧѿMѫH...

ܺ...

 
^DDGRE:зs޲z...(angie) oɶG2008-03-20 13:20:29
^eG"p@nзs޲z" (Managing Creativity and Innovation)

zcJ s
Ķ

ѤU

* talk about зs зN M гyO ... ܦ.

 
^DDGRE:d]p...(angie) oɶG2008-03-19 10:49:41
^eG


"d]p u~]p& зN޲z24 "


E~]p & p

HX Ƶo

talk about ]py{, ]p, ]pvͬ M ]p޲z n...

 
^DDGRE:LLn_...(angie) oɶG2008-03-18 17:41:29
^eG


@, jö±ةqxDH, (Lary King) X,

LٹD, Lary King TXl.

ƫ, jùݨLXݯZ?


:uuO@اLLn_ߦӤwCv

 
^DDGRE:зNLq(angie) oɶG2008-03-17 16:53:15
^eG


зNLq (Creativity, Inc.)

Jeff Mauzy, Richard Harriman ;
Ķ

HX

 
^DDGRE:ޥL, Nha!(angie) oɶG2008-03-16 20:44:44
^eG


"ޥL, Nha!" ~ @: zdE wO (wƦq X)

"Hͥu@|, ҥH@wno..."

"nƱ, {u, N|uuӨ..."

...


(ۤvѨӬݬ?!)

 
 
UDN Ʀ\Ū
 
իȨӺѩ
 
nTVIP|ɰ
 
ȹC