LknJܡH
  2023/02  
@GT|
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     

2021-06-23 nT| M...
2020-11-11 ۦ樮......
2020-07-29 ʺM... ...
 
2022-01-18 Aqua gr...
2020-01-19 Angela Hwang...
2019-10-16 ¥A...

 
 
XȡAWelcome!!
coming soon
DDGּ֥ͬ...(angie) oɶG2007-09-13 12:37:18
eG


Wּۧ??? ɧּ???

 
^DDGRE:2023...(angie) oɶG2023-01-13 12:16:41
^eG


2023,

Ʊ Friday MAiHּ֤@(ɥ)!!

 
^DDGRE:2023...(angie) oɶG2023-01-01 14:18:41
^eG


2023, SOs@~... :)

~[oo !! ~ ~

 
^DDGRE:2023...(angie) oɶG2022-12-31 17:39:45
^eG


2022 N֭nLh... :)

ѥ[~, Sѥ[{~B,

s~ֳּ!! ~ ~

 
^DDGRE:Holiday greetings...(angie) oɶG2022-12-26 22:05:39
^eG


Cϧּ!! ~ ~

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2022-12-16 15:15:41
^eG


٦n?

Qsж, eNiO!

gr! r!

(Aת𮧳!)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2022-12-02 11:49:20
^eG


Pּ֤? :)

@ba~, @baۤv...

[o!! ~ ~

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2022-11-18 09:36:11
^eG


MP/BͪE|, ߱νw,

Pּ! A]ּ !! ~ ~ :)

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2022-10-17 19:35:42
^eG


B@Ij!

WUZ, Фp!! :)

Have a good day.

 
^DDGRE:PG...(angie) oɶG2022-10-11 13:45:09
^eG


r֪F? :)

] "}u" Qr!!

 
^DDGRE:T.G.I. Friday...(angie) oɶG2022-10-07 12:13:34
^eG


Pּ! gr!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:Pּ֡I(angie) oɶG2022-09-30 07:29:31
^eG


""PK :)

Pּ֡I gr֡I

 
^DDGRE:Юv`K(angie) oɶG2022-09-28 22:46:24
^eG


qRѮv̡A

Юv`ּ֡II :)

.

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2022-09-16 10:55:32
^eG


T.G.I. Friday...

P, WZ... :)

] gr!! ~ ~

 
^DDGRE:greeting...(angie) oɶG2022-09-13 12:07:25
^eG


morning... :)

You have a good good day!! ~ ~

(WZ/ WǤ, ~[oo!! )

 
^DDGRE:`...(angie) oɶG2022-09-10 09:54:03
^eG


ѮIíw...

٬O`ּ!! Maw!! nͬ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2022-08-26 15:37:22
^eG


Q骺pB, שθѤF@I... :)

Pּ! gr!! ~ ~

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2022-08-26 15:37:22
^eG


Q骺pB, שθѤF@I... :)

Pּ! gr!! ~ ~

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2022-08-22 10:15:21
^eG


P@, P@ּ!

(P@nּ, ne... ha ha...[oo! --

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2022-08-12 15:53:26
^eG


Friday ּ! :)

 
^DDGRE:D...(angie) oɶG2022-08-10 18:20:46
^eG


Ѯ,

baU, ݨ즳H" Dpe" l,

yıoDnF... :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2022-08-06 15:35:39
^eG


ѮuIC...

ɷ|νw@I :)

 
^DDGRE:K(angie) oɶG2022-08-03 18:06:09
^eG


Heat... :)

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2022-07-29 12:13:21
^eG


! Friday... :)

Pּ! gr!! ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2022-07-22 16:25:56
^eG


Friday ּ!

gr!! ~ ~

 
^DDGRE:BK(angie) oɶG2022-07-20 15:44:47
^eG

U_BӤFK,
ѬO饻""OI :)

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2022-07-08 12:05:01
^eG


Pּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:K(angie) oɶG2022-07-06 18:27:48
^eG


A N}lFK :)

(~pBO! L魷K)

 
^DDGRE:LѡK(angie) oɶG2022-06-29 19:09:25
^eG


FK,

Q̡A ӬOnaA MM}񨮡A
½½eA ݬݶѡA MBͦPǦۦb֪nlK
:)

 
^DDGRE:DiyK :)(angie) oɶG2022-06-29 19:02:10
^eG


ۤvppװŤFYvK F@Ipֽ :)

(Q@oƫܤ[FA LѡK ~~ )

 
^DDGRE:PK(angie) oɶG2022-06-17 10:15:37
^eG


Pּ֡I

OѤFA ״IͬII ~~

 
^DDGRE:PK(angie) oɶG2022-06-10 09:49:19
^eG


PA PA Pּ֡II ~~

 
^DDGRE:PK(angie) oɶG2022-06-03 08:01:13
^eG


ѬPA (]A{),
Pּ֡II ~~ :)

(ѮiiHݳI)

 
^DDGRE:PK(angie) oɶG2022-05-27 15:26:49
^eG


ѬO\Ūּ֤I
Pּ֡II~~ :)

 
^DDGRE:K(angie) oɶG2022-05-22 17:24:59
^eG


ͬr!! ~~ :)

 
^DDGRE:PK(angie) oɶG2022-05-20 11:36:10
^eG


Pּ֡I

 
^DDGRE:ժ]K(angie) oɶG2022-05-18 10:21:32
^eG


518ڳժ]A
ѳ\hժ]KO/ufʳI
AiHۤvAgoogle ݬݡA

Stretch for fun.

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2022-04-29 12:15:17
^eG


IPO! :)

Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:g|...(angie) oɶG2022-04-28 12:06:23
^eG骺g|, SOQaH! :)


ps. g|]O training/learning day.

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2022-04-26 19:29:44
^eG


MѮI...

j۲D, N٥iH.

 
^DDGRE:P@...(angie) oɶG2022-04-25 11:36:33
^eG


I "ū" P@... :)

]n~[o!! ~ ~

 
^DDGRE:ּ֥ͬ...(angie) oɶG2022-04-22 12:28:04
^eG


P,

Ѥ]O@ɦay! :)

Ʊ榳Onͬ!! ~ ~

Pּ!!

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2022-04-15 22:44:49
^eG


ѰO:

P jּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:ͪ...(angie) oɶG2022-04-12 11:35:52
^eG


ѮѮWpͪ ܬ... :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2022-04-12 11:32:56
^eG


^ӤF... :)

!

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2022-04-11 10:57:50
^eG


@_, F?...

~M䤤...

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2022-04-11 10:57:48
^eG


@_, F?...

~M䤤...

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2022-04-11 09:28:24
^eG


P@, hang on there. :)

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2022-04-08 17:36:17
^eG


Pּ!! :)

 
^DDGRE:day...(angie) oɶG2022-04-07 12:57:26
^eG


Have a great day!! ~~

 
^DDGRE:ൣ`...(angie) oɶG2022-04-04 10:34:45
^eG


ൣ`ּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2022-04-01 12:26:05
^eG


ha ha (O_wQ? :)

P P jּ! :)

 
^DDGRE:FQ...(angie) oɶG2022-03-29 12:46:44
^eG


hݤFFQi... ٤! ~~

(Mǵe@, Lho! :)

 
^DDGRE:Pּ...(angie) oɶG2022-03-25 13:49:19
^eGPּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:~e...(angie) oɶG2022-03-24 13:19:24
^eG


~[o P@!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:~e...(angie) oɶG2022-03-24 13:19:23
^eG


~[o P@!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2022-03-18 13:28:19
^eG


Friday...

gr!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:P@...(angie) oɶG2022-03-14 12:13:24
^eGŷxg@, Ʊ]n߱!! ~~ :)

 
^DDGRE:T.G.I....(angie) oɶG2022-03-11 14:52:23
^eG


T.G.I. Friday... :)

~ Hang on there...

gr! r!! ~ ~

 
^DDGRE:WZ...(angie) oɶG2022-03-10 12:54:52
^eG


ZP, ٦@... :)

Hang on there. ~ ~

 
^DDGRE:ּ...(angie) oɶG2022-03-09 10:36:01
^eG


VO ּ֨C@!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2022-03-01 10:30:18
^eG


, nWZW, TI"hW"? :)

hang on there. [o!! ~ ~

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2022-02-25 17:33:15
^eG


ngI,

HݤFe @I"ּ֥ͬ" y... n@ڤ@ :)

ja Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2022-02-18 10:09:43
^eG


SO Friday ۥѤ... :)

gr!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2022-01-20 12:08:15
^eG


CC}la@~...

Ʊ@Q! ]ja: w!! ߴr!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:s~ּ...(angie) oɶG2022-01-03 12:21:34
^eG


2022 s~ּ!!

Wish you the very best!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:seasonal greetings...(angie) oɶG2021-12-27 12:17:13
^eG


Cϧּ!!

s~ּ!!

APaH/Bͪnɮɥ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-12-17 17:37:23
^eG


Pּ!! ~~

(gr!)

 
^DDGRE:PT...(angie) oɶG2021-12-15 11:37:58
^eG


PT ּ!! ~ ~

 
^DDGRE:ba...(angie) oɶG2021-12-12 22:35:57
^eG


ba, yC@!! ~~ :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-12-10 12:11:48
^eG


n֪@g, @UlNFP,

Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:PG...(angie) oɶG2021-12-07 11:54:32
^eG


PG, PG]ּ!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-12-06 18:23:26
^eG


, aHpE,

]O֨Ƥ@!

(ps. MѬOP@, P@ּ!! ~ ~ )

 
^DDGRE:JO...(angie) oɶG2021-12-04 11:50:08
^eG


馭,

ܤ@MJO, ֪Pı. :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-12-03 10:17:14
^eGPּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:nͻE|...(angie) oɶG2021-11-30 18:55:51
^eG


ש, MjǦPǭ̦F@pE|... over this past weekend... :)

]֤ja: ֥w!! `` gathering/E| nɥ! ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-11-26 10:52:59
^eG


Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:P`...(angie) oɶG2021-11-25 13:46:54
^eG


P`ּ!! ~ ~ :)

ps. MڤO{, but o[Nn...
]OE|nɥ! (nǤf... :)

 
^DDGRE:gT...(angie) oɶG2021-11-24 12:10:15
^eG


o{Wg"|g"F (Friday?) ha ha ...

PTּ!! ~ ~

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2021-11-15 10:54:01
^eG


@g}l,

Best wishes for you!

P@ּ!! ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-11-12 11:50:09
^eG


@಴, NwOPo! :)

Pּ!!

 
^DDGRE:g@... (angie) oɶG2021-11-08 12:06:23
^eG


@ӬngF? :)

g@/P@ּ!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-11-07 11:23:32
^eG


,

𮧤, ]OM. :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-11-05 10:45:22
^eG


Pּ!! ~ ~

ps. , ڷ|QP\U... :)

ѬO@ shiny day! :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-10-29 12:15:28
^eG


Pּ!! (always! :)

 
^DDGRE:P|...(angie) oɶG2021-10-28 11:18:35
^eG


WZl,

g|jO training day?... :)

g|, P|ּ!! ~ ~

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2021-10-25 12:04:38
^eG


g@ּ!! ~ ~

 
^DDGRE:greetings...(angie) oɶG2021-10-20 11:03:53
^eG


Ѧn?

Wish you have a beautiful day!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-10-15 11:06:01
^eG


Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-10-11 10:47:48
^eG


IIj, :)

n "]" Lѧ˯, SnbŤ梻R.

 
^DDGRE:friendship...(angie) oɶG2021-10-06 15:29:32
^eG


Q, MjǦPǻE|,

|Fͽ(friendship )n. :)

 
^DDGRE:morning greetings...(angie) oɶG2021-10-04 09:38:26
^eG


eXѬݤF@qv: morning glory.

ťB bird bܦa s...

oO: morning greetings!

P@ּ!! ~ ~ 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-10-02 15:25:00
^eG


P ]ּ!! ~ ~ la la la ... :)

 
^DDGRE:ک@ؤ...(angie) oɶG2021-10-01 11:04:58
^eG


ѬOک@ؤ? :)

@, wwF@M@!

@ؤּ!! ~ ~

 
^DDGRE:9...(angie) oɶG2021-09-30 13:08:46
^eG


9몺̫@...

g|ּ!! :)

 
^DDGRE:ּͤ...(angie) oɶG2021-09-27 12:17:46
^eG


馳IV,

ѤFܤ[SpôBͻ: ּͤ!!

: ߷QƦ!! ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-09-24 18:02:24
^eGPּ!! ~ ~

 
^DDGRE:B§...(angie) oɶG2021-09-19 18:56:30
^eG


̪,

bqvW, ݨnXB§... :)

, X~B, ݨuB§! Lucky me!! ~ ~

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2021-09-17 13:19:16
^eG


:)

do whatever you want...

would that be very nice?

Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-09-10 11:16:43
^eG


Pּ!!


ps. Ѥ greeting... :)

ps2. Q, Φ䭷...
䭷̦nnӱj~n! ~ ~

 
^DDGRE:`...(angie) oɶG2021-09-09 15:13:37
^eG


, ѬO`! :)

h"~"}F@U... (̭u, )

ѤF " snoopy" T shirt.

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2021-09-04 11:31:29
^eG


! Q鳺MѤF greeting... :)

]bW, ""\... ha ha ...

Pּ!!

P]ּ!! ~ ~

 
^DDGRE:g|...(angie) oɶG2021-09-02 19:09:43
^eG


It is Thursday...

ѹLon? :)

]~[o!! ~ ~

 
^DDGRE:}...(angie) oɶG2021-09-01 09:38:13
^eG


ѬOpĶ}DzĤ@! :)

}ǧּ!! ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-08-27 16:46:54
^eG


Pּ!!


ps. P, `ڷQ: TGI Fridays ;

ps2. ٦: |Һ}yO... :)

 
^DDGRE:gT...(angie) oɶG2021-08-25 10:08:02
^eG


move on... :)

~[oo!! ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-08-20 17:13:18
^eG


IeP,

Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:H`...(angie) oɶG2021-08-14 13:43:25
^eG


ݤFH`qv... :)

H`ּ!! ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-08-13 16:21:09
^eG


M~jB_,

ٺO"" P! Pּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:gT...(angie) oɶG2021-08-11 11:04:06
^eG


ܤֻ :

PTּ!! ... ha ha ... :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-07-30 17:11:17
^eGPּ! :)

 
^DDGRE:qv...(angie) oɶG2021-07-29 10:32:39
^eG


o{ F̭], baݹqv (),

Z¡.

 
^DDGRE:qv...(angie) oɶG2021-07-25 10:46:35
^eG


ba, ݤqv;

ݤF"դګ_I" (Walter Mitty) (¤/2014),

@Ӷ}Y񪺾q:

L, ڳO live by ABC (Adventure, Brave, Creativity) ~ ~

ha ha ܦ! :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-07-16 13:47:43
^eG


P, jּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-07-09 09:22:12
^eGPּ!! ~ ~

 
^DDGRE:gT...(angie) oɶG2021-07-07 11:02:59
^eGCC}lgT, ]nֳּ!! ~ ~

best wishes.

 
^DDGRE:䭷...(angie) oɶG2021-07-06 10:27:43
^eG


ť, 䭷n...

np.

 
^DDGRE:L...(angie) oɶG2021-07-01 12:37:10
^eG


ڤJL,

ƱVӶVּ.

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-06-30 19:47:05
^eGnO"P" PT... :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-06-18 22:59:02
^eG


ѰOo:

Pּ!! ~ ~ ( :)

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2021-06-11 15:53:31
^eGPּ!!

[oo!! ~ ~

 
^DDGRE:@ɮv...(angie) oɶG2021-06-08 11:57:19
^eG


(6/8) O@ɮv!! ~ ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-06-04 12:06:58
^eGPּ!! ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-05-28 23:04:52
^eG


Mڳw P,

٬OƱiHA: Pּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:v...(angie) oɶG2021-05-22 13:49:55
^eG


vba...

P ּ!! ~ ~

 
^DDGRE:d...(angie) oɶG2021-05-19 11:21:29
^eG


vba... :)

JOIN nT VIP |, [J@Ӥ,

Ne"d" ƹ 1.


("zY" M "d" HXf. )

 
^DDGRE:zY...(angie) oɶG2021-05-19 11:14:45
^eGvba...

JOIN nT VIP |, [J@Ӥ,

Ne "zY"ƹ 1. :)

 
^DDGRE:Sunny...(angie) oɶG2021-05-18 11:30:08
^eG


ݨӬOӦ sunny day!!

Cheers.

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-05-14 20:24:03
^eG


γ\OƩw{?

UȥX, ݨ~оǪ M...

ǥͪC, Make My Day!! :)


Ʊভ_ ۵Mnͬ!!


Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-05-12 19:14:09
^eGȨ줽ݬ }},

ݨۦb bA D ,

ıo¡. :)

 
^DDGRE:yɥ... (angie) oɶG2021-05-07 13:01:19
^eG


QҦY\,

ݨਮk... (ps.ਮSio :)

Ҹ̪p઱, pø... ܦ!


Pּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:ͬ...(angie) oɶG2021-05-02 18:22:09
^eG


ͬ,

B, ѩ, ...

iH!! :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-04-30 13:17:33
^eG


ѬP,

H (ɰ),

HS (ǥ) :)

٬O: Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2021-04-26 15:54:44
^eG


g@n...

P@ּ!! ~ Go Go !! ~ ~ :)

 
^DDGRE:ay...(angie) oɶG2021-04-22 15:58:55
^eG


ayּ!! ~~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-04-16 17:54:20
^eGP, Pּ!! ~~

ps. onܦڪ "", bCg̫?@, greeting ... ha ha

@wnֳּ!! ("" ]O@˰!)

 
^DDGRE:VIP program...(angie) oɶG2021-04-12 18:01:37
^eG


άO dƹ!!

(nT VIP program... :)

 
^DDGRE:VIP program...(angie) oɶG2021-04-12 17:58:59
^eG[J nT VIP program...

ذeƹԳ! ~ ~ :)

 
^DDGRE:blue...(angie) oɶG2021-04-12 11:45:08
^eG


Monday no blue... :)

P@... [o!! ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-04-09 16:21:46
^eG


P,

٬OPּ!! ~ ~

 
^DDGRE:|...(angie) oɶG2021-04-08 12:30:26
^eG


CC}l|,

nCCܦn.

(...)

 
^DDGRE:3...(angie) oɶG2021-03-31 17:22:21
^eG


3몺̫@... :)

٬Onw/ֳּ!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-03-22 18:12:38
^eG


oN/γ\ "D" IY? ha ha ...
(SƻY...)


pG, iHѦ: зNͬ] / JM-

https://www.pcstore.com.tw/livingstudio/M29460283.htm


{uf ... ~ ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-03-19 15:09:36
^eG


P, Pּ!! ~~ :)

 
^DDGRE:Sunshine...(angie) oɶG2021-03-17 11:44:28
^eG


nѮ... :)

ñ ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-03-12 16:03:22
^eG


P ּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:3.8...(angie) oɶG2021-03-08 11:50:33
^eG


k`ּ!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-03-07 09:03:00
^eG


pB??... :)

٬OwF@M@, ~ppa½½ѭ... ~ ~

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2021-03-06 09:30:44
^eG


IUBg,

I.

ڵNN, dzƪww@ (½½p)... :)


gּ!! ~ ~

 
^DDGRE:Wu...(angie) oɶG2021-03-02 09:24:41
^eG


"Wu" ּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:d`...(angie) oɶG2021-02-26 08:45:56
^eG


d`ּ!

Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:y...(angie) oɶG2021-02-25 16:09:31
^eG


bҩ窺...

ps. L~e!

 
^DDGRE:K...(angie) oɶG2021-02-23 12:52:22
^eG


̪K... :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2021-02-22 11:39:19
^eG


Ѯ𤣿O! Shiny day...

WZWǧֳּ!! ~ ~

 
^DDGRE:s~... :)(angie) oɶG2021-02-18 12:10:21
^eGs~! s~ּ!! ~ ~ :)

ja~sKr! ߷QƦ!!


ps. Х[JnT VIP ... :)

 
^DDGRE:s~ּ!...(angie) oɶG2021-02-09 10:20:51
^eG


s~ּ֥! :)

L~Aۨ!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-02-04 18:02:32
^eG


,

ȶR\, 줽}F@U... :)

᳣}F!! ~ ~

 
^DDGRE:gG...(angie) oɶG2021-02-02 12:02:09
^eG


@FG...

Have a good good day!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:Y..(angie) oɶG2021-01-27 15:45:12
^eG


W, ݨۤv (nT)Y,

] chrome A䴩 Adobe flash Ӳͪ "ϧ",

ıoIL`...

@|, ݨLǺ, ]X{ϧή,

Tıon_... (Mo˻, I appropriate... :)

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2021-01-25 11:12:50
^eGP@, ѶO!... cheers!~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2021-01-22 12:00:27
^eG


P... :)

Have a nice day!! ~ ~

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2021-01-18 15:26:00
^eG


CC}lP@...

[o!! :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-01-16 09:50:42
^eG


[o!

nѮ[o!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-01-14 15:59:18
^eG


ŷ֪...

nO@o˦nѮ, hn!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:2021...(angie) oɶG2021-01-01 17:47:15
^eG


"KU",

٬Onn: s~ּ!! Happy New Year!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2020-12-28 11:55:32
^eG


CC}lP@,

@wnֳ!! ~ ~

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2020-12-22 18:28:35
^eG


CCҰʰҦ?! :)

Cϰr!!

ps. ƱѮn@I... ]n`N"fn"!

 
^DDGRE:x...(angie) oɶG2020-12-18 14:12:43
^eG


Fpx,

V̤]ıoN... :)

Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:x...(angie) oɶG2020-12-18 14:12:41
^eG


Fpx,

V̤]ıoN... :)

Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:P|...(angie) oɶG2020-12-17 19:26:55
^eG


UZF?

ܾagF!... [o!! ~~

 
^DDGRE:gift...(angie) oɶG2020-12-15 12:50:23
^eG


O "§"u`!

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-12-15 12:31:39
^eG:)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-12-15 12:29:17
^eG


@I֬... :)

 
^DDGRE:ʪ...(angie) oɶG2020-12-15 12:26:17
^eGʪ... :)

 
^DDGRE:ʷӤ...(angie) oɶG2020-12-15 12:23:32
^eG:)

 
^DDGRE:ʷӤ...(angie) oɶG2020-12-15 12:20:19
^eG


:)

 
^DDGRE:a~...(angie) oɶG2020-12-15 12:14:26
^eG


QsжϪ:

pNa~... :)

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2020-12-11 15:42:40
^eG


ݪP... :)

Pּ!! ~ ~

Have a nice weekend.

 
^DDGRE:morning...(angie) oɶG2020-12-07 10:09:56
^eG


@, wF@MJO;

Q_oOɪu`...

֨ӵja greeting... ha ha :)

Have a beautiful day!! ~ ~

 
^DDGRE:greeting...(angie) oɶG2020-12-06 15:03:34
^eG


٦ "b"P...

U줵: Pѧּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:12...(angie) oɶG2020-12-01 09:16:35
^eG


z! 12몺Ĥ@ѩO!!

ɪu`... [o!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:ū...(angie) oɶG2020-11-30 10:33:26
^eG


11몺̫@ѩO!

ūײMsyH... :)

 
^DDGRE:i...(angie) oɶG2020-11-25 12:24:10
^eGStretch! Stretch!! Stretch!!! :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-11-17 16:27:23
^eG


shiny day O!

ⴤnɥ!! ~ ~


"Stretch"!!

 
^DDGRE:nT VIP |!!(angie) oɶG2020-11-13 09:37:15
^eGFriday...

P, yeah!! :)

OѤF, take gɶ, check: @living studio stuff.

w[J nT VIP |!!


Stretch for fun.

 
^DDGRE:VIP |...(angie) oɶG2020-11-09 17:19:30
^eG


Hi,

OѤF, [JVIP |, ufث~!! ~

http://www.livingstudio.tw/c_ecoupon.php?id=647


Stretch for fun.

 
^DDGRE:nT VIP|...(angie) oɶG2020-10-22 15:55:04
^eG


зNƹ 1. (18*22 cm)

ps. : zY W@h: d G @, HXf.


Stretch for fun!! :)

 
^DDGRE:nT VIP|...(angie) oɶG2020-10-22 15:49:15
^eGUȦn!

"": {b[JnT VIP| 1Ӥ,i enjoy (ذe) зNƹ 1.

Go for it!

(http://www.livingstudio.tw/c_ecoupon.php?id=642)

 
^DDGRE:P@...(angie) oɶG2020-10-19 10:25:05
^eG


Monday...

g@ n!! [o!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-10-11 22:56:08
^eG


LFy@... ~~~ :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-10-10 15:54:28
^eG


O!

nh... :)

Have a good good day!! ~ ~

 
^DDGRE::)...(angie) oɶG2020-10-08 16:27:08
^eG


How are you today? :)

Ѧn?

Have a beautiful day!! ~ ~

 
^DDGRE::) ... (angie) oɶG2020-10-07 17:46:14
^eG


Greetings... :)

 
^DDGRE:Юv`...(angie) oɶG2020-09-28 18:28:43
^eG


nڴLqѮv, n:

Юv`ּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-09-27 16:08:52
^eG


UBP,

@I...

 
^DDGRE:gG...(angie) oɶG2020-09-22 11:48:38
^eG


Ѧn?

Have a great day!! ~ ~


 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2020-09-18 15:49:03
^eG


nh...

٬Onn: T.G.I. Friday!!

Pּ! [o!! ~ ~

 
^DDGRE:}...(angie) oɶG2020-09-15 11:27:23
^eG


jǶ}DzĤ@!!

}ǧּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2020-09-14 10:13:38
^eG


g@ּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2020-09-11 10:21:58
^eG


P, again!! :)

Have a nice weekend! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-09-01 16:35:25
^eG


9/1 pǶ}o! :)

}ǫe, pĥhF"C",

ڤ]^^ ({)W, hѻPFyŦ~ط|!! :)

ꦹ! ݤF s , ٦mt;

٬ݨF\h/۵Ms, ML/o̪aH, B, ٦O!! ~ ~ :)


ps. NOӤ[... ѦIhO!! ~ ~ ha ha

 
^DDGRE:UB...(angie) oɶG2020-08-27 15:17:57
^eG


UB...

FⲤj۵M~,

]`Nw!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:..(angie) oɶG2020-08-25 11:48:00
^eG


٬OԤ,

Qൣsֶ@}... :)

g@, oQH٦hh, :)

iOa! ppijwY!

֧Q +1 : AȤHiD, , U4:00 HKOJ! :)

L, 涵]I٬OǭnO! (yCdiHϥ.)

enjoy!! Have good time!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-08-22 16:41:57
^eG


O!

Ʊڭ̳iHwߥ𮧪O!

ps. i䭷... :)

 
^DDGRE:How are you today?(angie) oɶG2020-08-20 12:07:09
^eG


Ѧn?

May you have a good good day!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:How are you today?...(angie) oɶG2020-08-20 12:04:45
^eG


 
^DDGRE:g|...(angie) oɶG2020-08-13 10:46:43
^eG


g|,

Friday NF... [o! ~ ~

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2020-08-10 12:39:19
^eG


CC}la@...

[o!! ~ ~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2020-08-07 17:12:25
^eGT.G.I. Friday...

Pּ!! ~ ~

 
^DDGRE:Wednesday...(angie) oɶG2020-07-29 09:42:58
^eG


you have a good good day!!

gT, gTּ!! ~~

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2020-07-27 16:52:24
^eG


g@, Have a nice day!!

ݳog ACG iX! 
^DDGRE:T.G.I....(angie) oɶG2020-07-24 10:21:38
^eG


P,

CӤHwP... ha ha

hang on there and have a nice day.

 
^DDGRE:g|...(angie) oɶG2020-07-23 16:11:29
^eG


ha ha g| again ... :)

An@ !! ~ ~

 
^DDGRE:Thursday...(angie) oɶG2020-07-16 12:40:18
^eG


n, wg|... ha ha

٬O: n@ѳ!! :)

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2020-07-13 10:28:28
^eG


Monday, g@

Have a nice nice day. :)

 
^DDGRE:L...(angie) oɶG2020-07-09 10:34:26
^eG


CC}lL...

@wnֳ!! ~ ~

 
^DDGRE:Tuesday...(angie) oɶG2020-07-07 17:33:07
^eG


gG, :)

How are you today? Ѧn?

May you have a great day!! ~~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-07-05 09:14:51
^eG


ѺOa?

ӤUjpS},

ORĪ馭! :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-07-02 11:39:39
^eG


O... :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2020-07-02 11:37:43
^eG


ALѪū׫,

ıoL]O@حv. :)

 
^DDGRE:ݤȸ`...(angie) oɶG2020-06-25 22:52:29
^eG


ݤȸ`ּ!

ݩѪsA:(uW).

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-06-21 11:46:54
^eG


o, bϳ}},

]OH. :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-06-16 12:10:46
^eG


Wg^ ݬݮaH,

, "LĮ",

ݤFg, PıήiF! :)

ps. ݨgaW, ͪG, PıRFOq.

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2020-06-10 11:10:51
^eG


ܼ@§O!

o, STݦ@ǾAɪBӽո`!

(ps. HuO٬ް! :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2020-06-05 09:47:26
^eG


@N~~,

߱oܤ! :)

jaPּ!! ~~

 
^DDGRE:6...(angie) oɶG2020-06-04 10:24:22
^eG


Ѯn!

6몺جP, p__ ּͤ!!

Have a sunny day!

 
^DDGRE:June...(angie) oɶG2020-06-01 19:20:03
^eG


can not believe it is June now... :)

@UUNF... sDɻ: ~i|"X", BqN|? (na٤ӽTw)

but do not worry. ڭ٬OnCѨC, @Ѥ@ѪLn!

Cheers!

 
^DDGRE:T.G.I....(angie) oɶG2020-05-29 10:51:16
^eG


P, again... :)

Wish you a very very happy & nice weekend.

 
^DDGRE:T.G.I...(angie) oɶG2020-05-22 16:15:55
^eG


P!

jawP!! (ڤ]ҥ~... :)

MB(äa), ̱,

٬OjaPּ! gr!! ~~

 
^DDGRE:B...(angie) oɶG2020-05-21 22:59:48
^eG


UF@IBoX,

PıI.

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2020-05-18 16:41:17
^eG


UF@IBO!

ѮnF... :)

 
^DDGRE:Wednesday...(angie) oɶG2020-05-13 11:30:37
^eG


CC}l@,

Wish you the very best.

 
^DDGRE:morning...(angie) oɶG2020-05-06 10:28:49
^eG


Wn!! ~~

 
^DDGRE:L...(angie) oɶG2020-05-05 11:47:16
^eGL,

Nno˶}lF?!... :)

 
^DDGRE:gG...(angie) oɶG2020-04-28 09:51:03
^eG


gGn,

OѤF[J|, iH@_,

pGAOVIP|, ٥iHۤv}ߥDD/Qװ.

Go for it. :)

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2020-04-27 20:32:34
^eG


Did you have a good day?

ѹLon?

Have a nice evening.

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2020-04-24 09:40:00
^eG


gr!! ~~

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2020-04-24 09:36:52
^eG


IBP (]I),

Ʊturn out to be a nice weekend.

ps. at least, an o.k. one.

 
^DDGRE:ay...(angie) oɶG2020-04-22 13:20:33
^eG


ay,

ƱʪMHwߥͬ!

(M, ٦Ӫ...)

 
^DDGRE:|...(angie) oɶG2020-04-20 19:10:38
^eGO̴, (`Nw)

٬OOѤFҼ{: [J|ʳ!

>> [J@|, ΥIO, AiHb|ɰ ѻP;
>> [J VIP |, ݭnI@IO, OΨä, AiHϥ VIP |ҦA,
̭nO, AiH VIP Room Ŷ, @AӤH Showroom, iܧAЧ@Pӫ~!


Just Go for it!! ~ ~

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2020-04-20 11:45:04
^eG


§@,

hang on there. :)

[o!

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2020-04-16 13:22:32
^eG


Ѯ!

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-04-14 15:05:03
^eG


ݨyѤW, vbaBͰn,

T;

, Y]iHXnƲz!

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2020-04-11 12:02:53
^eG


CC}l@,

]A/p:Ѥ߱r!! ~~

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2020-04-09 17:01:43
^eG


, X@IӶO!

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-04-03 12:00:10
^eG


XѰ!

np, ]!

 
^DDGRE:PG...(angie) oɶG2020-03-31 15:00:53
^eG


ѬOPG,

{bCѬݬ"ѬOPX?" , ƻɭԥhRXӤfn?

ܦܭn. :|

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2020-03-30 11:57:00
^eG


Monday P@,

Monday no blue...

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2020-03-27 12:00:21
^eG


:)

 
^DDGRE:νw...(angie) oɶG2020-03-24 11:43:58
^eG


Ʊ̱|CCνw!

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2020-03-17 17:56:12
^eG


again,

ƱѮn@I. :)

 
^DDGRE:T.G.I....(angie) oɶG2020-03-13 12:41:36
^eG


It's Friday again... :)

P, ٬OƱja߱P!!

 
^DDGRE:ı...(angie) oɶG2020-03-12 17:54:31
^eG


ıߪO,

HRPı.

 
^DDGRE:Ů...(angie) oɶG2020-03-11 12:16:44
^eG


,

M᪺Ů ٺZMs.

 
^DDGRE:UB...(angie) oɶG2020-03-10 10:43:47
^eG


UBѮ,

xD.

 
^DDGRE:|e...(angie) oɶG2020-03-08 22:23:33
^eG


ԥH (Youtube), W쪺 program, mڷqRkʦPM ... :)

k`ּ!!

https://www.youtube.com/watch?v=rdxxyzvTQTM

 
^DDGRE:qv...(angie) oɶG2020-03-05 16:54:30
^eG


S}lڪ: Uqv|... :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2020-03-05 11:06:48
^eG


IN,

ݤ@InѮO!

 
^DDGRE:xy...(angie) oɶG2020-03-02 19:11:51
^eG


Sba, Fxy... :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-02-29 18:57:18
^eG


2몺̫@,

baݵYoutube W "" program F ... :)

oĤ@D, T]Uiֳ!

 
^DDGRE:xy2...(angie) oɶG2020-02-26 17:50:26
^eG:)

 
^DDGRE:xy...(angie) oɶG2020-02-26 17:45:31
^eG


ebaֶֺRŲy,

챶wS麡,

ܦnO!! :)

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2020-02-24 13:28:17
^eG


g@...

ƱѮn@I!! :)

 
^DDGRE:T.G.I....(angie) oɶG2020-02-21 12:15:11
^eG


! it's Friday again... :)

Oo[J:nT|!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :) 
^DDGRE:|...(angie) oɶG2020-02-20 12:21:24
^eG


֥[J: nT|,

unI索W"[J|" r,

show show ApF! :)

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2020-02-17 18:38:58
^eG


g@n, ƱOӧN!

ѮCCn!

 
^DDGRE:H`...(angie) oɶG2020-02-14 14:47:36
^eG


KU,

: H, SHH,

H`ּ!! ~~~ :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2020-02-13 11:34:47
^eG


Ѯn! :)

 
^DDGRE:@...(angie) oɶG2020-02-11 09:18:32
^eG


W, ܤF@M@...

ps. , ڨCѳ"ܦh"@... ha ha

 
^DDGRE:d`..(angie) oɶG2020-02-08 19:12:05
^eG


:jpwd`!! ~~

 
^DDGRE:T.GI.(angie) oɶG2020-02-07 13:01:18
^eG


P,

ѭnAӬݬݧڪUqv|!! ~~

ps. M|u, ]D`...

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-02-06 11:27:37
^eG


Ѯ𤣿!

HQ~]O!! :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2020-02-05 12:53:06
^eG


:)

ps. ڤ@"~": ... ha ha

 
^DDGRE:LoveLive!...(angie) oɶG2020-02-05 12:49:39
^eG


:)

 
^DDGRE:ʺ`3...(angie) oɶG2020-02-05 12:46:54
^eG


:)

 
^DDGRE:ʺ`2...(angie) oɶG2020-02-05 12:43:53
^eG


:)

ps. ګhe...

 
^DDGRE:ʺ...(angie) oɶG2020-02-05 12:37:58
^eG


ɤ@U"ұo"! :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2020-02-03 10:49:38
^eG


Ѯ𤣿,

dzƥXhݬݰʺi!! ~~ :)

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2020-02-03 10:45:25
^eG


P@, :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2020-02-01 16:08:19
^eG


ƱѮCCxM_... :)

 
^DDGRE:s~...(angie) oɶG2020-01-24 12:37:18
^eG


s@~, nVO!!

ps. QQn٬ƻҥ~Ū? YYƻpF? nMaH, BͻE|ɥ. :)

 
^DDGRE:morning...(angie) oɶG2020-01-21 09:28:47
^eG


morning ~~~ :)

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2020-01-18 12:56:13
^eG


g, ]nr֦aͬ...

ps. Uqv|...

 
^DDGRE:gT...(angie) oɶG2020-01-15 17:37:06
^eG


gT,

]Q: npּ? ...

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2020-01-12 11:52:00
^eGg, ]ֳּ!! ~~

 
^DDGRE:s~ּ...(angie) oɶG2020-01-09 15:39:24
^eG


wO1/9,

s~ּ again... :)

 
^DDGRE:2020...(angie) oɶG2020-01-01 21:03:21
^eG2020 s~ּ!! :)


 
^DDGRE:2019...(angie) oɶG2019-12-31 16:02:57
^eG


2019 ̫@o.....

w߳!! ~~

 
^DDGRE:TGI...(angie) oɶG2019-12-27 14:51:00
^eG


Pּ!! ~~~

 
^DDGRE:Cϧּ..(angie) oɶG2019-12-25 00:20:58
^eG


Merry Christmas.

tϸ`ּ!! ~~~ :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2019-12-21 11:43:04
^eG


гy,

Nq@M_ۻ]𪺼@ض}l... :)


p.s. ڤ]QGAڸ̪j~~~

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2019-12-20 11:23:07
^eG


P, [oo!!

 
^DDGRE:morning...(angie) oɶG2019-12-19 09:44:21
^eG


morning... :)

w!

 
^DDGRE:w...(angie) oɶG2019-12-16 09:04:24
^eG


morning... :)

 
^DDGRE:T.G.I....(angie) oɶG2019-12-13 18:25:32
^eG


Hi, SOPo! Yeah!!

 
^DDGRE:g|...(angie) oɶG2019-12-12 11:19:46
^eG


ѬP|,

n@P?

ps. άtraining day? ά... ha ha

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2019-12-09 15:33:21
^eGg@n!! ~~ :)

 
^DDGRE:x...(angie) oɶG2019-12-08 16:22:40
^eG


٦n, x!! ~~~~~ :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-12-08 16:19:27
^eG


ڵo{:

pGڤ@`N۷ū,

N|ıoVӶVN... ;

pGڵyLP@I, N...|NF... :)

 
^DDGRE:Ѯ..(angie) oɶG2019-12-07 17:30:57
^eG


nN!!

uQn@ӷxVO!! ~~~~~~~ :)

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-12-06 16:08:11
^eG


TGI, [o!! GoGo!! :)

 
^DDGRE:p......(angie) oɶG2019-12-05 10:10:35
^eG


~W }̲׳(@) ʺqv, QSbNѸ̥hݤF banG Dream,
]Oְʺ, O2Dʵe, o]R; WOݤF: qvTֺtX, ooOնnuֹΪ5party. :)


ݮݦp, RʷP, @I]uHtX. ئwƻᦳ, U.
qڤ, qgܱo, ȱo@!! ~~ :)

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2019-12-02 16:04:35
^eG


Monday, Go Go!! :)

 
^DDGRE:TGI...(angie) oɶG2019-11-29 18:13:47
^eG


oӬPO shopping day? ... :)

 
^DDGRE:P`...(angie) oɶG2019-11-28 15:15:02
^eG


P`],

nƻO?? ... :)

(O_QjK?)

p.s. ڤO{, xWnSܮɿLoӸ`... :)

 
^DDGRE:gG...(angie) oɶG2019-11-26 16:06:39
^eGCC?}lPG...

@_[oa!! :)

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-11-22 12:13:06
^eGTGI. :)

P ּ!! ~~

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2019-11-18 10:50:37
^eG


g@n!!... :)

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-11-17 11:27:52
^eGg]r!! ... :)

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-11-16 18:21:48
^eG


gr!! :)

p.s. :[JnT VIP |!! ha ha

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2019-11-11 11:25:17
^eG


morning... :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2019-11-08 14:37:35
^eG


TGI Friday!

r!! ~~~

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2019-11-04 15:38:31
^eG


CC}lP@... :)

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2019-11-01 11:42:35
^eG


gr!!

ps. P... :)

 
^DDGRE:gT...(angie) oɶG2019-10-30 10:46:56
^eG


gT... :)

 
^DDGRE:Ȧw...(angie) oɶG2019-10-28 12:57:28
^eG


On: Good morning...

{bӬOn: Good Afternoon. :)

 
^DDGRE:gT...(angie) oɶG2019-10-23 16:45:09
^eG


Ou@,

~HW, ٬Oܼx.

 
^DDGRE:Wednesday...(angie) oɶG2019-10-23 10:17:29
^eG


PT?! ... :)

[o!! ~~~~~

 
^DDGRE:w...(angie) oɶG2019-10-21 10:15:21
^eG


Good morning. :)

 
^DDGRE:Friday..(angie) oɶG2019-10-18 16:47:17
^eG


ө... :)

@wnn: grֳ!! ([o!)

 
^DDGRE:A day...(angie) oɶG2019-10-15 10:58:32
^eG


How are you today? ... :)

Wish you a beautiful day!! ~~

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-10-05 09:25:10
^eG


ťn[Z?? ...

unQۤUgo! :)

ps.[o!

 
^DDGRE:w...(angie) oɶG2019-10-01 10:15:32
^eG


w!! :)

 
^DDGRE:9/28..(angie) oɶG2019-09-28 11:27:55
^eG


ڳ̴LqѮvn:

Юv`ּ!! :)

 
^DDGRE:gͬ...(angie) oɶG2019-09-27 20:18:20
^eG


٬On: gͬrֳ!! :)

 
^DDGRE:morning...(angie) oɶG2019-09-26 13:39:43
^eG


A beautiful morning...

 
^DDGRE:gT...(angie) oɶG2019-09-25 11:04:53
^eG


gr!!

[o! ~~

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2019-09-20 18:23:04
^eG


gr!!

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2019-09-18 13:59:19
^eGּ֪^, n!

:)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-09-06 14:59:17
^eG


Ѯ𤣿!

Ʊ...

 
^DDGRE:UB...(angie) oɶG2019-09-04 12:27:49
^eG


nnUB? or wgUB...

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-09-02 17:07:21
^eG


Ѯ!! ~~

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-08-31 12:31:16
^eG


8̫@o...

Oo[J: nTVIP !! :) 
^DDGRE:...(angie) oɶG2019-08-29 10:42:13
^eG


߰ʤp,

߰ʤp "W"; :)

Х[JnT VIP...

ps. {ذeylM Love Live! Sunshine!! ԪO!! ~~

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2019-08-26 10:17:06
^eG


g@n,

OѤF (nS):

[JnT VIP, ڭ̤!! ~~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2019-08-25 11:44:38
^eG


䭷,

̬ݹqvH, ٬O. :)

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2019-08-23 18:44:59
^eG


M䭷...

٬O: gr! r!! ~~

 
^DDGRE:䭷...(angie) oɶG2019-08-12 12:45:49
^eG䭷L, nAzna.

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-08-08 12:13:20
^eG


䭷ŧ, n`N!!

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-08-05 16:06:41
^eG


Ӷnj. :)

 
^DDGRE:ͽ...(angie) oɶG2019-07-30 12:27:32
^eG


ѬO@ɤͽˤ!! :)

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2019-07-26 12:39:14
^eG`On: gr!! r!! ~~ :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2019-07-24 11:35:42
^eG


񴻰o!! :)

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2019-07-22 10:53:10
^eG


Monday no ... :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-07-17 10:04:44
^eG


ť䭷n?

٬OӷdzƤ@U, ݷ|ӶRRw, 氮.

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-07-14 12:06:55
^eG


־iMqi,

oӮLPI. :)

 
^DDGRE:T.G.I....(angie) oɶG2019-07-12 14:37:25
^eG


gr!! :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-07-11 16:58:28
^eG


ѮI.

 
^DDGRE:ۦ樮...(angie) oɶG2019-07-10 11:46:33
^eG


Qh}񨮽LR,

"@ɤ"... :)

٦~ҩd, M MQk lady , (ps. M٦wSu@H)


ıox_٬OܦH. :)

 
^DDGRE:greeting...(angie) oɶG2019-07-09 11:23:35
^eGѦn?

How are you today? :)

 
^DDGRE:_D...(angie) oɶG2019-07-06 12:52:43
^eG


QѤp_Dͤ,

߱߮ɤ, oRF@ӥJO;

oYoܶ}߳!!

 
^DDGRE:ۦ樮...(angie) oɶG2019-07-03 12:22:33
^eG


}񨮲ӤU~,

}"ud",

OӵRRo!! ~~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2019-07-03 09:49:39
^eG


ݤF? (youtube) Wq,

ıoܦN,

F@qnɥ!

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-06-28 18:47:03
^eG


OѤF:

gr! rֳ!! ~ ~

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-06-27 11:27:17
^eG


Ѯn.

 
^DDGRE:UB...(angie) oɶG2019-06-25 17:36:50
^eG


UB...

I. :)

 
^DDGRE:qv...(angie) oɶG2019-06-22 23:06:27
^eG


Ѷi|hݤFqv(): Xo

ܦn, ȱo!! :)

(u@I""e, ڤ; , RH, ܹ""...ha ha )

 
^DDGRE:Friday...(angie) oɶG2019-06-21 09:00:44
^eG


TGI, r֬P. :)

gr! r!


p.s.Ǯդ]}l񴻰o!

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-06-14 17:24:55
^eG


gr!! r!!

 
^DDGRE:B...(angie) oɶG2019-06-12 16:49:58
^eG


UFnhѫBO!!

@I, ]@IK?

۵M[o!

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2019-06-10 13:05:26
^eG


Monday...

Ar֪@!! ~~

 
^DDGRE:qv...(angie) oɶG2019-06-06 12:05:57
^eG


Q^^hݤFԤB^媩,

שwߴr֤F_... :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-06-04 17:04:12
^eG


SUB, SXӶl...

٬OOH. :)

 
^DDGRE:B...(angie) oɶG2019-06-01 14:52:16
^eG


MUF@ȫp}B ... L...

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-05-31 11:39:00
^eG


gr!

r!!

 
^DDGRE:p}B...(angie) oɶG2019-05-28 16:37:49
^eG


G, UF@p}B,

OH. :)

 
^DDGRE:L...(angie) oɶG2019-05-27 23:29:46
^eG


ŵuFYv,

LѦnӤF. :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2019-05-27 12:03:34
^eG


𪺦...

 
^DDGRE:~~...(angie) oɶG2019-05-22 23:05:33
^eG


Q,

SO@Ӥj"~" ...

p.s. _D . :)

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-05-17 14:16:12
^eG


TGI Friday, :)

gr! r!! ~ ~

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-05-10 10:30:06
^eG


gr! r!!

 
^DDGRE:yl...(angie) oɶG2019-05-06 13:48:58
^eG


̪ܼʦ: շ|, s@N]pi... :)

si@U:

{b[JnT VIP, ذe << sylԪO>> !!


check it out! (http://www.livingstudio.tw/c_ecoupon.php?id=600)


Stretch for fun & just do it!

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2019-05-04 09:34:23
^eG


gr!

r!! :)

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2019-04-29 11:53:27
^eG


good morning.

O good afternoon o! :)

g@r!!


p.s. Q馳nn resting ? (g@ݭԻy)

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-04-27 13:05:42
^eG


gr!

r!!

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-04-25 15:45:10
^eG


n!

Ǥūܦ: 33J ... z

ڦۤvp: ֬ 33J


ps. p, б! .

(https://www.pcstore.com.tw/livingstudio/M34309612.htm)

 
^DDGRE:ּ...(angie) oɶG2019-04-23 09:55:21
^eG


\Ū?! :)


Cѧּ֤@II.

 
^DDGRE:ay...(angie) oɶG2019-04-22 15:22:41
^eG


ay,

]M䥴@f.

 
^DDGRE:ּ֭... :)(angie) oɶG2019-04-21 12:31:16
^eG


ݺsD, 5jּ֭:

s~ (p)

G (p, ۳, nʤl, l)

AM. :)


̫, nOi, hYG;
pGLRBs(`⽭, B³ G) Mn! :)

good good day!! ~ ~

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-04-18 20:51:14
^eG


̪Ѯhܤ,

n`N, OP_o!

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-04-12 09:09:27
^eG


Friday!

gr!! r!! ~~

 
^DDGRE:̨L...(angie) oɶG2019-04-11 17:22:57
^eG


2019 m̨Lx_nnQ鴦 ... :)

p/A]߳oӮ?


iHѦ: http://www.taiwan.net.tw > 檺, 䤤]̨L\Uɳ!!

enjoy!! ~~

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-04-10 17:03:01
^eG


ťnܫBѤF,

DD@UU.

 
^DDGRE:heat...(angie) oɶG2019-04-10 17:00:20
^eG


٬Oܼ@Ѱ! ...

p.s. ݭn take shower aӵνw ...

 
^DDGRE:heat...(angie) oɶG2019-04-09 10:16:27
^eG


𪺤@...

p.s. ݭn take shower :)

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2019-04-08 15:38:18
^eG


?... :)

Monday no blue !! ~~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2019-04-06 11:28:24
^eG


uOXѪO!

ͬr!! ~~

 
^DDGRE:4/1...(angie) oɶG2019-04-02 11:17:15
^eG


, QѬOMH`!!

ps. any activities??? :)

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2019-04-01 10:40:31
^eG


w!! ~~ :)

 
^DDGRE:good morning...(angie) oɶG2019-04-01 10:20:34
^eG


Good morning to you!! ~ ~

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-03-29 10:21:41
^eG


ѦGOӦnl,

nhʳ!!

 
^DDGRE:wonderful day...(angie) oɶG2019-03-27 11:47:06
^eG


GO Wonderful day!! ~ ~

ps. kiss the kids. :)
(qvq...)

 
^DDGRE:w...(angie) oɶG2019-03-25 11:12:05
^eG


w!! ~ ~


Good morning to you!! :)

 
^DDGRE:̩_i...(angie) oɶG2019-03-18 12:37:00
^eG


finally.

, ۤvhݳ!! ~~

 
^DDGRE:̩_i...(angie) oɶG2019-03-18 12:35:12
^eG


:)

 
^DDGRE:̩_i...(angie) oɶG2019-03-18 12:33:54
^eG


:)

 
^DDGRE:̩_i...(angie) oɶG2019-03-18 12:31:57
^eG


hey there ...

 
^DDGRE:̩_i...(angie) oɶG2019-03-18 12:27:39
^eG


... ... :)

 
^DDGRE:̩_i...(angie) oɶG2019-03-18 12:25:32
^eG


:)

 
^DDGRE:̩_i...(angie) oɶG2019-03-18 12:23:57
^eG


ɤ@U... :)

 
^DDGRE:̩_i...(angie) oɶG2019-03-18 12:20:51
^eG


Aդ@U...

 
^DDGRE:̩_i2.(angie) oɶG2019-03-17 00:50:39
^eG


ha ha...

 
^DDGRE:̩_i1.(angie) oɶG2019-03-17 00:43:40
^eG


??

 
^DDGRE:̩_i1.(angie) oɶG2019-03-17 00:40:48
^eG


photo...?

 
^DDGRE:̩_i 1. ...(angie) oɶG2019-03-17 00:38:56
^eG


iXf,

ؼwD}h words.

p.s Rp§, Fڤ@I!! ~~

 
^DDGRE:̩_i...(angie) oɶG2019-03-14 15:18:59
^eG


Q, XۤѮ𤣿,

hQsЬݤF̩_i...

F@Inɥ!! :)


p.s y po @ǷӤɵja! ~~

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-03-13 13:50:00
^eG


ѤѮ𤣿,

nSnܧN!

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2019-03-10 16:41:23
^eG


ͬr!! ~~

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-03-08 09:05:46
^eG


gr!

k`ּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2019-03-04 10:57:40
^eG


g@r!! :)

p.s. OO]@ӦnFO?

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-02-23 13:19:22
^eG


trully g ... :)

gr!! ~~

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-02-22 13:00:25
^eG


wg,

nF?! ... :)

 
^DDGRE:Wednesday...(angie) oɶG2019-02-20 10:04:42
^eG


keep going.

 
^DDGRE:p...(angie) oɶG2019-02-19 10:20:28
^eG


߷RѱHF,

ګܿ,

½F½.

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2019-02-18 11:18:04
^eG


SOg@...

[oo!!

p.s. nư.

 
^DDGRE:Ѯi...(angie) oɶG2019-02-16 12:30:08
^eG


RFX߷R...

^@Uo!! :)

 
^DDGRE:JO...(angie) oɶG2019-02-14 10:52:34
^eG


ps. ڵۤvwF@M: JO! :)

 
^DDGRE:H`...(angie) oɶG2019-02-14 10:48:07
^eG


vH`,

:ѹLorֳ!! ~ ~

 
^DDGRE:w K(angie) oɶG2019-02-11 08:16:13
^eG


g@WZA

ѤWZB͡A]n߱I

 
^DDGRE:w K(angie) oɶG2019-02-05 08:46:46
^eG


Good morning. Good morning. Good morning.

:)

 
^DDGRE:s~ּ֡K(angie) oɶG2019-02-04 15:25:12
^eG


߬K. G)

 
^DDGRE:CNY...(angie) oɶG2019-01-31 15:47:47
^eG


1몺̫@...

un s~ּ֤F. :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2019-01-29 10:05:16
^eG


ƱѮ OӧN! :)

 
^DDGRE:ʺi...(angie) oɶG2019-01-22 14:48:22
^eG


ʺi, ...

ǤpOmiss !!

 
^DDGRE:٬OiHr...(angie) oɶG2019-01-19 11:05:56
^eG


ťѭnɯZ?

sign ... :)

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2019-01-18 13:40:38
^eG


gr!! ~ ~

 
^DDGRE:how' today...(angie) oɶG2019-01-17 14:49:01
^eG


How are you today? :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2019-01-13 16:57:39
^eG


ͬr!! ~ ~

 
^DDGRE: hang on there...(angie) oɶG2019-01-10 09:59:33
^eG


[o!

AL, Ngo!! ~~

 
^DDGRE:\...(angie) oɶG2019-01-08 08:56:28
^eG


Y\FS?

OѤF: ۤvn@I!! :)

 
^DDGRE:s~ּ...(angie) oɶG2018-12-27 10:46:21
^eG


wja:

s~ּ!! ~ happy!! ~~


p.s. Ъ`NOx!!

 
^DDGRE:Merry Christmas...(angie) oɶG2018-12-24 12:33:57
^eGMerry Christmas!! ~~ :)

 
^DDGRE:ɯZ?...(angie) oɶG2018-12-22 18:27:11
^eG


ݨWnhHb...

ӬO]Ѫ`: V;

aw!! ~~

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2018-12-21 10:50:33
^eG


gr!

r!! ~~

 
^DDGRE:good good day...(angie) oɶG2018-12-20 13:45:12
^eG


How are you today? :)

 
^DDGRE:gK(angie) oɶG2018-12-14 09:03:55
^eG


gr֡I r!~~

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2018-12-05 10:08:54
^eG


Ѯ ... :)

Good day today.


ps. ᤰ, Ѯ`O.

 
^DDGRE:K(angie) oɶG2018-11-17 16:49:14
^eG


/n_Ѫ{§K
nܺ! ~~

 
^DDGRE:mood...(angie) oɶG2018-11-08 10:17:37
^eG


Good Day Always.

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2018-10-21 08:05:48
^eG


gr!! ~ ~

 
^DDGRE:50PKK(angie) oɶG2018-10-18 18:16:47
^eG


hRiQɡA
~o{Awgjb~Sܬï]FPPP G^

 
^DDGRE:ߦw...(angie) oɶG2018-10-15 21:44:51
^eG


Good evening... :)


p.s, just for fun.

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2018-10-14 10:21:09
^eG


w!!

Good morning.

 
^DDGRE:ͬ...(angie) oɶG2018-10-07 10:51:15
^eG


ͬ, ]nnnñ!! ~ ~

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2018-10-05 19:28:12
^eGgr!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:go...(angie) oɶG2018-10-02 14:05:19
^eG


keep going... :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2018-09-30 13:25:43
^eG


o"" nѮ...

 
^DDGRE:928KK(angie) oɶG2018-09-28 08:22:22
^eG


˷RѮvG

Юv`ּ֡II

 
^DDGRE:ּͤ...(angie) oɶG2018-09-26 09:03:14
^eG


9몺جP:

ͬr!! ߷QƦ!! ~~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2018-09-24 12:08:28
^eG


ja:

`ּ,

Hζ.

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2018-09-17 14:37:17
^eG


Ѯ......

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2018-09-10 16:06:28
^eG


SOUB... :)

Monday no blue !

 
^DDGRE::)....(angie) oɶG2018-09-06 16:49:57
^eG


What Day is today? :)


p.s. 9/6/2018.

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2018-08-24 15:55:00
^eG


TGI,

SQo@gNo˹Lh...

grֳ!! ~~

 
^DDGRE:H`...(angie) oɶG2018-08-17 13:05:20
^eG


ӤѬO:Ci!

H`ּ!! ~~ :)

 
^DDGRE:K(angie) oɶG2018-08-10 10:01:02
^eG


motherhood...

 
^DDGRE:`K(angie) oɶG2018-08-08 08:12:36
^eG


`ּ֡II ~~

ps. Ʊ٥iHOou}Dz

 
^DDGRE:ɥ...(angie) oɶG2018-08-04 12:51:47
^eG


,

]OaHۻEɥ!! ~ ~

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:50:30
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:49:35
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:49:29
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:49:28
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:49:12
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:56
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:50
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:43
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:36
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:32
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:19
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:18
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:15
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:12
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:11
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:10
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:06
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:04
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:03
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:48:00
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:57
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:46
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:42
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:39
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:35
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:33
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:30
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:24
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:21
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:17
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:17
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:16
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:47:16
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:46:59
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:46:52
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:46:21
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:46:20
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:45:54
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:45:47
^eG

 
^DDGRE:with loveK(angie) oɶG2018-07-31 08:45:26
^eG

 
^DDGRE:LK(angie) oɶG2018-07-31 08:23:57
^eG


¿}AڷQ_L骺@K

 
^DDGRE:good dayK(angie) oɶG2018-07-30 08:33:55
^eG


Have a good good day! :)

 
^DDGRE:ѮK(angie) oɶG2018-07-26 09:19:03
^eG


ŶK

ps.ANOQgUoXӦroI :)

 
^DDGRE:K(angie) oɶG2018-07-22 17:38:40
^eG


C@ѡK :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2018-07-20 10:28:47
^eG


ť:ѬO饻;

LѴr!! ~~

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2018-07-18 07:34:58
^eG

Ѯ𺥺ܼAL骺.

 
^DDGRE:s³...(angie) oɶG2018-07-09 17:56:02
^eG

䭷eѮeA
ڻhWӶRRwѡA氮
dzƦs³I :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2018-07-07 09:02:28
^eG


ݦnѮ,
nS䭷?

 
^DDGRE:UB...(angie) oɶG2018-07-06 14:46:52
^eG


SSBѮII~~

 
^DDGRE:_D...(angie) oɶG2018-07-05 05:53:39
^eG


_Dͤ!!

_Dּͤ!! iR!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2018-07-04 08:08:18
^eG


񴻰o!! ~ ~

:)

 
^DDGRE:Monday...(angie) oɶG2018-06-25 17:26:25
^eG

Monday blueI

 
^DDGRE:l`...(angie) oɶG2018-06-14 15:42:36
^eG


UӪ "l`" 3Ѱ,

O_wW?

wrֳ!! ~ ~

 
^DDGRE:l`...(angie) oɶG2018-06-14 15:42:34
^eG


UӪ "l`" 3Ѱ,

O_wW?

wrֳ!! ~ ~

 
^DDGRE:gG...(angie) oɶG2018-06-05 10:09:21
^eGgG, M]ּͬo!! ~ ~

 
^DDGRE:g@...(angie) oɶG2018-06-04 10:20:55
^eG


g@ּͬ!! ~ ~

 
^DDGRE:ήi...(angie) oɶG2018-05-22 16:12:38
^eG


ήiF.

 
^DDGRE:B...(angie) oɶG2018-05-22 16:10:08
^eG


YFSB... :)

 
^DDGRE:y...(angie) oɶG2018-05-22 16:08:02
^eG


Ry.

 
^DDGRE:y...(angie) oɶG2018-05-22 16:05:47
^eG


end up,

hݤFֶFJi.

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2018-05-18 11:30:53
^eG


P?! :)


MO: gro!! ~ ~ 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2018-05-10 10:55:41
^eG


w: ˸`ּ!! ~~ :)


p.s.n shoppiing?! n!!

 
^DDGRE:LB...(angie) oɶG2018-05-07 15:20:04
^eG


IΪg@U... :)

٦n?, ť馳B.

|Ť@I...

p.s. L骺B.

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2018-05-02 11:39:01
^eG, ... :)

 
^DDGRE:L...(angie) oɶG2018-04-22 10:53:33
^eG


Ѯ,

L鱵񪺷Pı. :)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2018-04-19 13:27:55
^eG


Ѯ𤣿!! ~~

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2018-04-13 17:10:07
^eG


r!! ~~

 
^DDGRE:ȫ...(angie) oɶG2018-04-11 16:52:12
^eG


RĪȫ?

L᪺ȫ? ...


:)

 
^DDGRE:ൣ`...(angie) oɶG2018-04-04 15:11:56
^eG


ൣ`,

ڳwൣ, p, kids in mind person,

ൣ`jjּ!! ~ ~

 
^DDGRE:MH`...(angie) oɶG2018-04-01 15:27:11
^eG


TH` jּ!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2018-03-31 17:08:07
^eG


nnnQΰ... :)

 
^DDGRE:֬33J...(angie) oɶG2018-03-26 22:17:21
^eG


p, ܮe/P\Ū;

, Ѧ: nTзNͬ]/

(}: http://www.pcstore.com.tw/livingstudio/M34309612.htm)


enjoy!! ~ ~

 
^DDGRE:r...(angie) oɶG2018-03-23 12:58:51
^eG


ya! g!! ~~

 
^DDGRE:g|...(angie) oɶG2018-03-22 11:09:33
^eG


g|, ]Or֤?!

 
^DDGRE:gG...(angie) oɶG2018-03-20 16:52:11
^eG


gGͬ... z z z...

:)

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2018-03-19 16:53:11
^eG


̦n,

٬OKx}nѮn!

 
^DDGRE:Ѯ...(angie) oɶG2018-03-19 16:51:19
^eG


ѯuOnѮ... :) :)

ť(H), Ѱ_nNX?

 
^DDGRE:Saturday...(angie) oɶG2018-03-17 17:26:00
^eG


ͬ...

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2018-03-15 13:03:37
^eG


P|o!! ~ ~


p.s. gwo!... :)

 
^DDGRE:g...(angie) oɶG2018-03-09 12:55:27
^eG


Friday! P... :)


gr!! ~~