LknJܡH
  2023/02  
@GT|
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     

2021-06-23 nT| M...
2020-11-11 ۦ樮......
2020-07-29 ʺM... ...
 
2022-01-18 Aqua gr...
2020-01-19 Angela Hwang...
2019-10-16 ¥A...

 
 
XȡAWelcome!!
coming soon
DDG\Ūɥ...(angie) oɶG2020-05-18 11:28:15
eG


}F@ӷsDD:\Ūɥ!

}ߪɭ, iH\Ū; }ߪɭ, @˥iH\Ū;

iHŪjY, ]iHմp~!

enjoy reading. Stretch for fun.

״Iͬ!! ~~


]̱? ͪ: 2020 x_ڽuWѮi (5/15~ 6/30),

N}po bo̳!

>> http://tibeonline.tw/

 
^DDGRE::) (angie) oɶG2022-10-07 12:32:08
^eG


\Ū nɥ!! ~ ~

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2022-09-30 17:05:52
^eG


OѰO: \Ūnɥ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:UB...(angie) oɶG2022-09-13 12:08:53
^eG


UB,

]Oܦnݮ/½Ѯɶ... :)

enjoy!

 
^DDGRE:gTr...(angie) oɶG2022-08-26 15:42:37
^eG


\Ūr! gr!! ~ ~

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2022-08-12 15:57:59
^eG


]ܾAX!

Stretch for fun. (״Iͬ!)

 
^DDGRE:K(angie) oɶG2022-08-04 21:35:38
^eG


A ܾAX\ŪI :)

 
^DDGRE:ϨAa...(angie) oɶG2022-07-18 14:25:33
^eG


aϮ], ϨAa... :)

, iHa[!! ~ ~


** ѦҺs:
https://nclibtv.ncl.edu.tw/web/service-inner.php?id=1002

 
^DDGRE:P...(angie) oɶG2022-07-15 12:07:51
^eG


g,

]O\Ūnɥ!... :)

P ּ!! ~ ~

 
^DDGRE:gK(angie) oɶG2022-07-01 08:53:31
^eG


gASO\ŪnɥI

Pּ֡I

 
^DDGRE:½ѡK(angie) oɶG2022-06-17 10:17:00
^eG


gA]O\ŪnɥI :)

 
^DDGRE:@~K(angie) oɶG2022-06-07 16:24:49
^eG


wѮiX/@aA

bnT @ living studio WA demo/iܱz@~II~~ :)

 
^DDGRE:Great!K(angie) oɶG2022-06-07 09:21:17
^eG


May you have a great day!

 
^DDGRE:ѮiK(angie) oɶG2022-06-06 11:20:55
^eG


٦ڮѮiI

]A 򺡺II :)

 
^DDGRE:ѮiK(angie) oɶG2022-06-02 12:11:14
^eG


Ѯi}lFK Ѯi}lFK Ѯi}lFK :)

 
^DDGRE:½ѡK(angie) oɶG2022-05-26 13:12:27
^eG


p@}lA SiH½½pѤFK
ܶ}ߡI :)

 
^DDGRE:ѩMqvK(angie) oɶG2022-05-16 20:42:58
^eG


SݤFXqvA S½FXѡK :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2022-04-26 19:32:09
^eG


GO:

ݤFXqv, ]½F½X... :)

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2022-04-14 11:33:55
^eG


y, Ů, n½@½... :)

pGS end up ()qv.

 
^DDGRE:y...(angie) oɶG2022-04-12 11:49:52
^eG


RFXn,

ܴ iHnn ""@U... ha ha

 
^DDGRE:\Ūͬ...(angie) oɶG2022-03-25 14:18:54
^eGOѤF: \Ūnͬ!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2022-03-11 15:16:44
^eG


, ]O\Ūnɥ!! :)

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2022-01-06 12:07:06
^eG


s@~,

~ɨ\Ūnɥ! :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-12-15 11:30:32
^eG


RF Openbook ЪXn,

giHnɥ! ~ ~ :)

 
^DDGRE:R...(angie) oɶG2021-12-04 18:06:23
^eGQR, ѨF!

iH@I""Ѯɥ! :)

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2021-12-01 11:21:15
^eG12, AX\Ūn. :)

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2021-11-18 18:30:50
^eG


OѤF...

\Ūnɥ!! ~ ~

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2021-11-03 17:58:49
^eG


QѸgϮ],

M诶d...

٬OQۭn^a,½½@ǤeRpѩO1

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2021-10-21 15:28:06
^eGO_ٺ:\ŪnߺDO? :)

\Ū`OHɦұo: ɰry, Hұҵo; ɤ߻⯫|, ɵM۱o!


Stretch for fun. ɨ\Ūnɥ!! ~ ~

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2021-10-12 12:38:05
^eG~ ɨ: \Ūɥ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:Ϯ]...(angie) oɶG2021-10-01 18:03:59
^eG


QuWu, ݤF@Ϯ]uWqv|,

uܤ! (ıoܩB)

ɤ@U:

* @Ϯ]ϰ귽߹qv|
s: https://www.ncl.app.visionmedia.com.tw/video

enjoy!! ~ ~


ps. ݭnϮ]ɾ\Ҹ~inJ. (iuW {dz :)
 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2021-09-21 11:06:47
^eG, ]O\Ūnɥ!! ~ ~

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-08-18 17:29:53
^eG


, ]O\Ū "" nɥ! :)


ps. M, ]]A: e! :)

 
^DDGRE:UB...(angie) oɶG2021-08-10 13:38:04
^eG


UB, ŪѤ,

]O\Ūnɥ! :)

 
^DDGRE:UB...(angie) oɶG2021-08-03 17:53:04
^eG


UB,

]O\Ūnɥ! Yeah!

 
^DDGRE:½...(angie) oɶG2021-07-29 10:23:20
^eG~: ½ ݮ? :)

ps. e, ]Oѳ! ~ ~

 
^DDGRE:n...(angie) oɶG2021-07-20 12:41:42
^eG


̪񪺦nѤ@, NO:

mгyPQn by (Jeff Bezos)... :)


ps. LѭnWӪ... (Ȧ@U^ :)
ps2. e, RIchard Branson (7/11) ûȪe, ]WӪŮȦF40 h^ӳ!

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-07-19 11:18:43
^eG


ݧ/ݦn@,

ıoܦҵo, ]ɨFn\Ūͬ;

٭n~\Ūn, ɨyCɥ... :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-06-29 11:26:14
^eG\Ūɥ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:ּ...(angie) oɶG2021-06-21 09:32:02
^eG


ܦҵoѩO!

ˤo@Ulݧ... :)

 
^DDGRE:ŪѼ..(angie) oɶG2021-06-18 23:06:23
^eG


֭nݧ@, ᦳұoPּ...

Ʊg֦:n\Ūɥ!! ~ ~

 
^DDGRE:Ū...(angie) oɶG2021-06-12 09:43:23
^eG


Ʊ椵ѥiH@

yŪѤ. :)

 
^DDGRE:½...(angie) oɶG2021-06-07 13:09:37
^eG


JMn~򨾬,

NiHNHeSɶݪ,

X½½ݬ?! :)

 
^DDGRE:B...(angie) oɶG2021-05-31 15:14:26
^eG


UB,

]iHOŪ/\Ū. :)

 
^DDGRE:vba...(angie) oɶG2021-05-20 11:58:41
^eG


vba,

]O\Ūnɥ!!

w [J nT VIP |,

ɱz ߱o,

άO iܱz@~/p!!

>> Ѧ: http://www.livingstudio.tw/c_ecoupon.php?id=671


Have a nice day!! ~ ~

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2021-05-11 18:16:32
^eG


~\Ū,

ɨ\Ūֽ!! ~ ~

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2021-04-23 11:37:39
^eG


pG: QѬOay;

ѴNO\Ū!

@ɾ\Ūּ!! ~ ~ :).

 
^DDGRE:p...(angie) oɶG2021-04-12 11:49:26
^eGOѤF \Ūֽ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:ѦW...(angie) oɶG2021-04-09 11:22:11
^eG


Q, "ppp" a}F @Uѩ,

gN o{ѦW: mpLҨƨ? n (jOo, WӽTw...)

... :|

 
^DDGRE:Rֽ쪺...(angie) oɶG2021-03-22 17:57:06
^eGoX鵹ګܧּ֪\Ūɥ...

Ф@U: (M~ݤF@II...)


m_ n

YNX / o


ps. D... SƻӤjY :)

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2021-03-05 11:51:36
^eG


Qߪ\Ū,

uFڤ@pqּ֮ɥ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:...(angie) oɶG2021-02-25 18:22:44
^eG


! SRF@!...

... :)

 
^DDGRE:ݮ...(angie) oɶG2021-02-04 18:05:50
^eG


RFX...

½@, ne! :)

 
^DDGRE:Ѯi...(angie) oɶG2021-01-25 11:09:44
^eG


ni! ѮiF...

٦n, ٦uWѮi!

٦, iHRR, ba½½ݬݳ! ~ ~ cheers!

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2021-01-08 16:20:26
^eG


Pּ!!

\Ūּ!! ~ ~ :)

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2020-12-24 15:17:18
^eG


񰲤, NO\Ū! :)

 
^DDGRE:\Ūɥ...(angie) oɶG2020-06-16 16:46:13
^eG


<<\ŪFs>> , ٦b~...

OѤF!

enjoy reading! ɨ\Ūɥ!! ~~

 
^DDGRE:\ŪFs...(angie) oɶG2020-06-01 19:30:09
^eG


x_ڮѮiuW <<\ŪFs>>,

ܬO; ȱoŮ, o@Iɶݬťť!


>> }s: http://tibeonline.tw/?page_id=2416

enjoy & Stretch for fun.

 
^DDGRE:\Ū...(angie) oɶG2020-05-20 15:05:54
^eG


Oo check it out!! ~~

ɨ\Ūɥ!

 
 
ȹC
 
nTзNзNͬ]
 
nT fb
 
nTVIP|ɰ